Studieteknikk

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
             1     2    
                  
                  
                  
                  
                  
         3           
4                    
      5    6    7          
                  
                  
                  
  8                  
9                    
                  
        10            
      11              
                  
12                    
                  
     13               
                  
                  

Vannrett:

3. Den beste måten å lære på er å ......
4. Å lære er et ......, det kommer ikke av seg selv.
6. Hvis du underviser andre, lærer du kanskje så mye som 90 ...... av stoffet.
9. Metoder for å lære bedre
10. Din egen ...... teller mest.
12. Det viktigste hjelpemidlet når du skal lære noe, er ......
13. Det ...... kommer først i et avsnitt.

Loddrett:

1. Etter at det viktigste i et avsnitt er presentert, følger en...
2. Mange avsnitt rundes av med en ......
4. Gode ...... er gull verdt
5. Å gjøre en god ...... i begynnelsen av skoleåret
7. Når du ser helheten først, får du ......
8. Små biter som settes sammen til en helhet.
11. Alle gode tekster er delt i ......