Om å lære

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
     1         
 2             
            
            
3              
            
            
       4    5     
            
   6           
            
            
7       8         
            
            
            
            
            
9              
            
            

Vannrett:

2. ...... spiller faktisk en stor rolle for å få gode resultater.
3. Elevene kan ...... hverandre til å få en positiv skolehverdag.
6. Det er din egen ...... som teller mest.
7. Å si til seg selv at noe er viktig å lære.
9. Dette er viktigere enn intelligens!

Loddrett:

1. Dette kan hjelpe deg til å få bedre resultater.
3. Den tenker klarere og blir mer optimistisk når den får riktig mat.
4. Elevene bør stille ...... til hverandre.
5. Du kan styre holdningene dine i ...... retning.
8. Det er viktig å jobbe systematisk og ......