Om å lære

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
            1     
          2       
               
              3   
       4          
   5              
               
6   7                
               
               
               
   8              
               
               
               
9                 

Vannrett:

4. Å lese om igjen flere ganger er å ......
5. Dersom du lærer godt ved å høre, er det viktig å ......
6. Lærer du best ved å gjøre noe, er dette det beste for deg.
8. ...... er en god måte å lære på hvis du vil gjøre noe sammen med andre.
9. Du kan vise for andre hvordan ting skal gjøres. Det kalles å ......

Loddrett:

1. Å tegne ...... er en kreativ måte å notere på.
2. En god måte å kombinere ulike måter å lære på, er å ......
3. ...... regnes som viktigere enn intelligens.
4. Hemmeligheten ved all læring er ......
7. Det beste er å ...... ulike læringsmåter.