Norsk og andre språk

Fra svensk til norsk

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
        1   
  2     3      
  4         
 5          
         
6        7     
         
         
8           

Vannrett:

4. Tvål
6. Hallon
8. Pojke

Loddrett:

1. Spis
2. Glass
3. Flicka
5. Trottoar
7. Stad