Muntlige tekster

Klikk på et tall i kryssordet for å se nøkkelsetningen. Hvis du står fast, kan du klikke på "Hjelp". Da får du en bokstav. Fullfør kryssordet før du trykker på "Kontroller svaret".
 1    2                
3           4          
                 
        5           
     6              
    7               
                 
 8                  
                 
   9                
10                   
11                   
                 
       12     13         
                 
  14                 
                 
                 
                 
                 

Vannrett:

3. Ord fra latin. Betyr "gjøre noe felles".
5. Det du formidler i en samtale eller tekst.
7. Viktig å opnå når du holder et foredrag.
8. Begynnelse.
11. Kjennetegn.
12. Presentasjon.
14. Forandring.

Loddrett:

1. En framføringsform. Ligner på skuespill.
2. Det du vil si noe om.
4. Antall linjer som anbefales på ei side som presenteres i PowerPoint.
6. Presentasjonsmåte.
9. Kreves av den som skal presentere et emne.
10. Meningsutveksling.
13. Ikke skriftlig.